ORGANIZACJA ZAKŁADOWA
PRZEWODNICZĄCY: Stanisław Piątkowski
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Paweł Myszkowski
SEKRETARZ KZ: Gizela Czarnecka
CZŁONKOWIE KZ: Joanna Godlewska
Waldemar Regucki
Jolanta Niedzielko
Stanisław Jałbrzykowski
Jerzy Ickiewicz
Janusz Suchocki
Wanda Krasowska
Joanna Wiśniewska
STRUKTURA ZWIĄZKU
KOŁO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY Waldemar Regucki
KOŁO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA Jolanta Niedzielko
KOŁO WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO Stanisław Jałbrzykowski
KOŁO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Jerzy Ickiewicz
KOŁO PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI Joanna Wiśniewska
KOŁO STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Janusz Suchocki
KOŁO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI Wanda Krasowska
KOŁO EMERYTÓW Gizela Czarnecka
KOMISJA REWIZYJNA 1. Czesław Kietliński
2. Halina Paśnikowska
3. Barbara Nartowicz